Práce

Lukáš Tofan : Zimní motivy v současné dokumentární fotografii

Autor: Lukáš Tofan
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Josef Moucha
Oponent: Karel Poneš
Inventární číslo: Bc - 536/15
Rok: 2015

Zimní motivy byly nedílnou součástí výtvarného umění již od dob holandských mistrů 17. Století. Tato tradice pak přirozeně pokračovala i po vynálezu fotografie mj. dokumentárním dílem Franka Hurleyho, který byl členem slavné Shackeltonovytransantarktické výpravy. Cílem této bakalářské práce je zmapovat scénu dokumentární fotografie využívající zimních motivů od roku 2005 do současnosti a identifikovat společné obsahové a formální prvky.

Lukáš Tofan: Zimní motivy v současné dokumentární fotografii (PDF soubor)