Práce

Tomáš Trojan : Tvorba Jana Šplíchala od 90. let do současnosti

Autor: Tomáš Trojan
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Jan Pohribný
Oponent: Pavel Mára
Inventární číslo: Bc - 537/15
Rok: 2015

Fotograf Jan Šplíchal je známý především svými fotografickými montážemi ze 70. a 80. let dvacátého století. Cílem této práce je zdokumentování jeho dalších méně známých fotografických cyklů. Snažil jsem se také stručně popsat historický vývoj manipulované fotografie s důrazem na fotomontáž a autory s podobným vnímáním světa jako má Jan Šplíchal. Celkem se věnuji deseti cyklům, které za zkoumané období Šplíchal vytvořil. Práce také mapuje změnu technologie, kterou Šplíchal používá – z analogové montáže na digitální. Díky osobnímu kontaktu s panem Šplíchalem se mi podařilo získat zajímavé textové i obrazové materiály, které dosud nebyly veřejně přístupné. Jan Šplíchal je milovník umění a také pamětník, a proto využívám jeho zkušeností, abych mu v rozhovoru na konci práce položil několik otázek o smyslu fotografie a umění v dnešní době.

Tomáš Trojan: Tvorba Jana Šplíchala od 90. let do současnosti (PDF soubor)

Tomáš Trojan: Tvorba Jana Šplíchala od 90. let do současnosti (PDF soubor)