Práce

Petra Vlčková : Fotografie v současném českém divadelním plakátě

Autor: Petra Vlčková
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Štěpánka Stein
Oponent: Petr Vilgus
Inventární číslo: Bc - 538/15
Rok: 2015

Ve své práci se věnuji fotografii v současném českém divadelním plakátě. Zaobírám se funkcí divadelního plakátu jako takového, vznikem divadelního plakátu, vizuálním působením divadelních plakátů v aktuálním repertoáru některých z českých divadel. Práci zakončuji rozhovory s významnými fotografickými osobnostmi působícími v této oblasti. Má práce má za cíl zmapovat sféru užívání fotografie pro divadelní plakát.

Petra Vlčková: Fotografie v současném českém divadelním plakátě (PDF soubor)