Práce

Vladimíra Kotra : Otakar Matušek, osobnost a dílo

Autor: Vladimíra Kotra
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Josef Moucha
Inventární číslo: Bc - 540/15
Rok: