Práce

Maciej Bujko : Studenti a absolventi studia fotografie na PWSFTviT im. Leona Schillera v Lodži v letech 2005–2015.

Autor: Maciej Bujko
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Bc - 541/15
Rok: 2015

Tato bakalářská práce je snahou o popis studia fotografie na Státní filmové, televizní a divadelní školy Leona Schillera v Lodži v kontextu fotografického vysokého školství v Polsku. Předpokládá dvě hlavní hypotézy, které jsou v textu zkoumány prostřednictvím rozhovorů s přednášejícími a absolventy výše uvedené univerzity a se známými polskými kurátory. První se týká vlivu, který vysoká škola vyvíjí na celou fotografickou scénu v Polsku, druhá toho, jestli se jí podařilo vytvořit jasně definovaný styl.

Maciej Bujko: Studenti a absolventi studia fotografie na PWSFTviT im. Leona Schillera v Lodži v letech 2005–2015. (PDF soubor)