Práce

Michaela Hrubá : Přemysl Koblic na stránkách Fotografického obzoru

Autor: Michaela Hrubá
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Bc - 543/15
Rok: 2015

Přemysl Koblic (1892-1955) patřil k předním českým fotografům v období dvacátých až čtyřicátých let minulého století. Propagoval moderní fotografii, byl průkopníkem širokoúhlé a živé fotografie. Vyjadřoval se k aktuálním otázkám české fotografie i k organizaci klubů fotografů amatérů. Přispíval do dobových odborných časopisů, vedl fotografické kurzy v klubech fotografů amatérů. Působil ve výstavních výborech i v porotách při soutěžích. Jako vystudovaný chemik využil své znalosti ve prospěch fotografie a vynalézal nové postupy i fotografické přístroje.

Michaela Hrubá: Přemysl Koblic na stránkách Fotografického obzoru (PDF soubor)