Práce

Adrian Lach : Motiv cestování v současné polské fotografii na vybraných příkladech

Autor: Adrian Lach
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Jiří Siostrzonek
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Bc - 545/15
Rok: 2015

Ve své práci jsem se soustředil na cestu a na to, jestli je to důležitý faktor determinující práci fotografa. Na základě polských projektů jsem rozlišil různé typy cest, které se vyskytují v polské současné fotografii. Prezentované projekty spadají do široce chápané dokumentární fotografie. Práce polských umělců jsou konfrontovány s projekty zahraničních autorů kvůli srovnání a širšímu pohledu na mnou řešené otázky.

Adrian Lach: Motiv cestování v současné polské fotografii na vybraných příkladech (PDF soubor)