Práce

Bartolomiej Lurka : Fotografická kritika v Polsku

Autor: Bartolomiej Lurka
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Josef Moucha
Inventární číslo: Bc - 546/15
Rok: 2015

Ve své práci se soustředím na fotografickou kritiku v Polsku. Představuji její historii a zkoumám její stav. Analyzuji její východiska, zamýńlím se nad tím, jaká je její role při čtení a přijímání fotografií.Chci zachytit, jak se kritika rozvíjela a jaká je její role a význam v současném světě, jak tvoří povědomí a utváří trendy. Provádím to na základě analýzy fotografických magazínů, na jejichņ stránkách vycházejí kritické texty.

Bartolomiej Lurka: Fotografická kritika v Polsku (PDF soubor)