Práce

Jonáš Mlejnek : Fotografie jako objekt

Autor: Jonáš Mlejnek
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Jan Mahr
Inventární číslo: Bc - 547/15
Rok: 2015

Fotografie jako objekt Čeští fotografové a jejich práce s fotografií jako s trojrozměrným objektem. Práce se snaží zmapovat vývoj užití fotografie jako trojrozměrného objektu na českém území v kontextu světových a českých dějin fotografie, umění a sochy. Zároveň je rozšířená o poznatky z filozofie, sémiotiky a vlastní teorie plynoucí z textu. Snaží se nahlížet na téma fotografického objektu skrze různá média. Zařazeni byli takoví autoři, kteří se na základě dostupné literatury významně podíleli na utváření charakteru tvorby fotografických objektů v Čechách. Text doplňují rozhovory, které se snaží přiblížit jejich způsob přemýšlení o dané problematice. Zahrnuta byla i polemika o pojmech, které s objekty úzce souvisí, jako výstavní prostor, instalace a environment.

Jonáš Mlejnek: Fotografie jako objekt (PDF soubor)