Práce

Johana Němečková : Fotografie na poli současného českého designu

Autor: Johana Němečková
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Štěpánka Stein
Oponent: Jan Mahr
Inventární číslo: Bc - 548/15
Rok: 2015

Ve své bakalářské práci se zabývám současnou úrovní české produktové fotografie, která v posledních letech zaznamenala značný vývoj a v České republice je chápána jako samostatný obor fotografie. Zároveň se snažím stručně porovnat vývoj v této oblasti, ke kterému došlo během posledních dvaceti let, s dobou předcházející, a též v krátkosti připomenout 20. a 30. léta 20. století s tehdejšími technickými možnostmi a estetickým přístupem. Subjektivně sleduji v současnosti rozvoj větší kreativity, propojování s volným uměním, větší hravost a koncepčnost. Na vybraných příkladech své volby bych ráda demonstrovala škálu přístupů až po ateliérovou tvorbu.

Johana Němečková: Fotografie na poli současného českého designu (PDF soubor)