Práce

Artur Rezsko : Jakub Smolski vesnický fotograf z Luky

Autor: Artur Rezsko
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Jiří Siostrzonek
Oponent: Josef Moucha
Inventární číslo: Bc - 550/15
Rok: 2015

Tato diplomová práce je monografií a analýzou jevu, jakým je venkovská fotografie, zaloņené na snímcích venkovského fotografa Jakuba Smolského. Tato práce krátce popisuje vynález fotografie, jako nového způsobu záznamu skutečnosti. Vyuņitím zdrojů polských dějin fotografie vysvětluji, jak se fotografie objevovala v podleských venkovských zahradách. Práce navíc zkoumá způsob zachycování skutečnosti blízký vesnickému fotografovi. Analyzuje také snímky Jakuba Smolského a odkrývá svět plný detailů, emocí a minulého času „zakletého“ do stínu na papíře.

Artur Rezsko: Jakub Smolski vesnický fotograf z Luky (PDF soubor)