Práce

Ondřej Staněk : Manfred Paul

Autor: Ondřej Staněk
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Josef Moucha
Oponent: Jan Mahr
Inventární číslo: Bc - 551/15
Rok: 2015

Tato teoretická bakalářská práce pojednává o německém fotografovi Manfredu Paulovi. Zabývá se jeho rozsáhlou tvorbou od počátků až do roku 2015. Zvláštní zřetel věnuje rovněž historickým a společenským okolnostem i životním zážitkům autora, které měly na jeho tvorbu vliv.

Ondřej Staněk: Manfred Paul (PDF soubor)