Práce

Tatiana Hajduk : Samota v polské fotografii. Generace Y na příkladech tvorby studentů Institutu tvůrčí fotografie

Autor: Tatiana Hajduk
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Jiří Siostrzonek
Oponent: Tomáš Pospěch
Inventární číslo: Bc - 554/16
Rok: 2016

V práci zkoumám generaci Y (narození v letech 1980–2000): představuji sociologický portrét mileniálů, jejich chyby i přednosti a jejich genezi. Sleduji společný přístup generace Y k médiu fotografie. Analyzuji osamělost z pohledu světové fotografie a historického vývoje. Popisuji, z čeho vychází velmi subjektivní způsob zobrazování nebo přístup ke zpracovávání osobnějších témat fotografy patřícími ke generaci Y. Na vybraných příkladech tvorby polských studentů Institutu tvůrčí fotografie v Opavě se snažím dokázat, že osamělost je pro ně velmi důležité téma – bezprostřední příčinou tvůrčí činnosti nebo podvědomým polem působnosti.

Tatiana Hajduk: Samota v polské fotografii. Generace Y na příkladech tvorby studentů Institutu tvůrčí fotografie (PDF soubor)