Práce

MgA. Ing. Peter Korček : Drahotín Šulla - fotograf

Autor: Peter Korček
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Miroslav Myška
Inventární číslo: Bc - 556/16
Rok: 2016

Témou mojej bakalárskej práce je fotograf Drahotín Šulla, ktorý patril medzi popredné osobnosti slovenskej výtvarnej fotografie v šesťdesiatych rokoch. Jeho život a fotografické dielo považujem za inšpirujúce. Súčasťou tejto práce je taktiež porovnanie Šullovej tvorby s autormi, u ktorých môžeme násť podobné črty.

Peter Korček: Drahotín Šulla - fotograf (PDF soubor)