Práce

Martin Pašta : Vztah fotografie a videa v současném českém umění

Autor: Martin Pašta
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Štěpánka Stein
Inventární číslo: Bc - 558/16
Rok: 2016

Předkládaná práce analyzuje různé roviny vztahu mezi médii fotografie a videa při jejich použití v umělecké činnosti. Cílem práce je nalézt a analyzovat různé vztahy případně hranice mezi fotografií a videem. Analýza bude provedena pomocí příkladů prací současných českých autorů, kteří ke své práci používají médium fotografie, videa nebo kombinují použití obou médií. První část zahrnuje vymezení základních pojmů pro účel práce jako je umělecké médium, médium fotografie a médium videa. Následuje výčet nalezených vztahů a jejich analýza s použitím konkrétních příkladů prací jednotlivých autorů. V závěru práce se zamýšlím nad otázkou, zda je možné a účelné rozlišovat hranice mezi uměleckými médii

Martin Pašta: Vztah fotografie a videa v současném českém umění (PDF soubor)