Práce

Tomáš Rubín : Viktor Kopasz - Monografie

Autor: Tomáš Rubín
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Jan Mahr
Inventární číslo: Bc - 559/16
Rok: 2016

Práce Viktora Kopasze na poli fotografie je vyjímečná díky jeho vztahu ke maďarsko-slovensko-českým krajinám. Jeho zásadní dílo tvořily a tvoří deníky, kterých je do dnešního dne 64 a na dalších pracuje. Doposud se jeho práci nikdo systematicky nevěnoval a to je jeden z hlavních důvodů, proč jsem si toto téma vybral.

Tomáš Rubín: Viktor Kopasz - Monografie (PDF soubor)