Práce

Bartolomiej Zylla : Rodina z hlediska otce v současné polské fotografii

Autor: Bartolomiej Zylla
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Jiří Siostrzonek
Oponent: Jindřich Štreit
Inventární číslo: Bc - 560/16
Rok: 2016

V této práci analyzuji rodinné fotografie pořízené současnými otci. Na základě vybraných prací se pokouším určit oblast působení jak v památeční, tak i umělecké fotografii. Analyzovány byly snímky zhotovené v duchu dokumentu i cykly, které polemizují s rodinnou fotografií, mění její funkce a dávají různé formy, které využívají inscenaci a archiválie. Soustředil jsem se především na vybrané osobnosti z generace současných třicátníků a čtyřicátníků, jsou to: Jakub Karwowski, Filip Zawada, Bart Pogoda, Igor Omulecki a Krzysztof Solarewicz. Podkladem k úvahám jsou na jednu stranu dřívější počiny jak amatérské, tak i umělecké v této oblasti, na druhou stranu pak souvislosti mezi rozvojem technologie a změnami v oblasti fungování rodinné fotografie jako památky.

Bartolomiej Zylla: Rodina z hlediska otce v současné polské fotografii (PDF soubor)