Práce

Michaela Hollý : Miroslav Myška – od sazeče fotografem

Autor: Michaela Hollý
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Václav Podestát
Oponent: Karel Poneš
Inventární číslo: Bc - 562/16
Rok: 2016

Tato práce se zabývá osobností fotografa, horolezce a pedagoga Miroslava Myšky. Chci tím napomoci rozklíčovat jeho celoživotní tvorbu, která má těžiště v dokumentární fotografii. Bakalářská práce mapuje Myškovo fotografické dílo v kontextu uměleckého dění své doby. Nelze nezmínit také jeho pedagogickou činnost, které se věnuje téměř 40 let.

Michaela Hollý: Miroslav Myška – od sazeče fotografem (PDF soubor)