Práce

Daniel Laurinc : Ľavé oko Martina Kollára

Autor: Daniel Laurinc
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Bc - 563/16
Rok: 2016

Bakalárska práca Ľavé oko Martina Kollára sa zameriava na fotografickú dráhu slovenského fotografa a kameramana, Martina Kollára. Práca je chronologicky rozdelená na osemnásť kapitol, v ktorých prichádza nielen k analýze jednotlivých cyklov, ale aj k odhaľovaniu autorovho neustáleho premýšľania nad univerzálnymi témami života. Jeho osobná empíria a originálny pohľad mu pomáhajú presadiť si svoj rukopis bez ohľadu na to, v akej krajine sa nachádza. Práca kontextualizuje Kollára tak v rámci Slovenska a strednej Európy, ako aj v širšom, celosvetovom meradle uznávaných dokumentárnych fotografov našej doby.

Daniel Laurinc: Ľavé oko Martina Kollára (PDF soubor)