Práce

Oldřich Malachta : Alena Šourková

Autor: Oldřich Malachta
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Josef Moucha
Inventární číslo: Bc - 564/16
Rok: 2016

Tématem mé bakalářské práce je život a dílo fotografky a redaktorky Aleny Šourkové. Tato žena se stala první fotoreportérkou časopisu Vlasta. Byla známá jako fotografka žen a dětí. Významně se podílela na životě poválečné fotografie v Československu. Svým výjimečným odhodláním spojovala svět amatérské a profesionální fotografie. V jejím díle se odráží především myšlenka humanistické fotografie a zásadní projekt Edwarda Steichena pod názvem Lidská rodina, jimiž byla velmi zasažena.

Oldřich Malachta: Alena Šourková (PDF soubor)