Práce

Drahomíra Otoupalová : Evžen Sobek

Autor: Drahomíra Otoupalová
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Jindřich Štreit
Oponent: Karel Poneš
Inventární číslo: Bc - 566/16
Rok: 2016

Evţen Sobek patří od druhé poloviny 90. let k předním dokumentárním tvůrcům na české, ale i světové scéně. Jeho fotografické projekty byly mnohokrát oceněny a jak v minulosti, tak i v současnosti jsou vystavovány v prestiţních galeriích po celém světě. To je první důvod, proč jsem si ho jako autora vybrala pro svou bakalářskou práci. Dalším důvodem je jeho mnohaletá pedagogická činnost, které se věnuje v brněnské Fotoškole. Především díky jeho vedení a precizní práci, kterou vyţaduje po studentech, jsem se fotografii začala věnovat naplno. Obsah práce se věnuje tvůrčímu období mezi léty 1990 aţ 2016

Drahomíra Otoupalová: Evžen Sobek (PDF soubor)