Práce

Karol Stollmann : Víťazné granty Inštitútu pre verejné otázky a Vaculik Advertising v rokoch 2001-2006

Autor: Karol Stollmann
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Jindřich Štreit
Inventární číslo: Bc - 567/16
Rok: 2016

Cieľom tejto bakalárskej práce je získať prehľad o víťazných grantoch Inštitútu pre verejné otázky a agentúry Vaculik Advertising, ktoré boli udelené v rokoch 2001 až 2006. Zároveň je pre túto prácu dôležité zaznamenať vznik občianskeho združenia Slovenská dokumentárna fotografia.

Karol Stollmann: Víťazné granty Inštitútu pre verejné otázky a Vaculik Advertising v rokoch 2001-2006 (PDF soubor)