Práce

Petr Toman : CROWDFUNDING ve fotodokumentární fotografii a fotožurnalistice

Autor: Petr Toman
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Rafał Milach
Oponent: Petr Vilgus
Inventární číslo: Bc - 568/16
Rok: 2016

Tato práce se věnuje novodobému způsobu financování kreativních, a tedy i fotografických projektů – tzv. crowdfundingu. Práce mapuje důvody, proč se crowdfunding stal mezi fotografy populární, jaké existují možnosti, přístupy a internetové platformy. Zabývá se ale i negativy a popisuje nároky na tvůrce kampaní. Cílem práce bylo shromáždit kvalitní informace a zkušenosti úspěšných i neúspěšných autorů pro lepší orientaci v problematice.

Petr Toman: CROWDFUNDING ve fotodokumentární fotografii a fotožurnalistice (PDF soubor)