Práce

Tomasz Tyndyk : Divadelní fotografie v období změn v polském divadle devadesátých let a začátku nového tisíciletí. Tvorba nebo odraz reality?

Autor: Tomasz Tyndyk
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Bc - 569/16
Rok: 2016

Práce analyzuje divadelní fotografií tváří tvář změnám, k nimž došlo v polském divadle devadesátých let. Na příkladu tří alb věnovaných fotografování divadla tohoto období: „Warlikowski Teatr/Theater“, „Lupa/Teatr“ a „Jarzyna: Teatr/Theater“ se snaží odpovědět na otázku, jestli je divadelní fotografie autonomním dílem umělce nebo dokumentárním záznamem probíhajících událostí. V této práci bych rád také obsáhl kontinuitu umělecké aktivity fotografů spojených s divadlem. Průkopníků, kteří jako první upozornili na uměleckou, a nejen dokumentární, hodnotu fotografií tohoto typu. Pojítkem práce je teze, že svět divadelní fotografie devadesátých let připomíná prohlížení rodinného alba, v němž jsou zaznamenány emoce, prchavé okamžiky divadelní událostí, portréty lidí na jevišti a těch pracujících mimo něj. Celé divadlo!

Tomasz Tyndyk: Divadelní fotografie v období změn v polském divadle devadesátých let a začátku nového tisíciletí. Tvorba nebo odraz reality? (PDF soubor)