Práce

Stanislav Bříza : České fotografické publikace vydané samonákladem po roce 1989

Autor: Stanislav Bříza
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Bc - 570/17
Rok: 2017

Tato bakalářská práce analyzuje vývoj vydávání fotografických publikací samo-nákladem v českých zemích po roce 1989. Uvádí základní historický a technologický kontext a předpoklady jako vývoj nových technologií tisku, digitální fotografie, nástup internetu a vliv těchto událostí na publikační činnost. Hlavní součástí jsou rozhovory s českými umělci samo-nakladateli a rozbor jejich zkušeností a to jak s ohledem na české, tak mezinárodní prostředí a kontextu.

Stanislav Bříza: České fotografické publikace vydané samonákladem po roce 1989 (PDF soubor)