Práce

Lucie Dvořáková : Viktor Kronbauer a barva v divadelní fotografii

Autor: Lucie Dvořáková
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Jindřich Štreit
Oponent: Marek Malůšek
Inventární číslo: Bc - 572/17
Rok: 2017

Zabývat se dílem Viktora Kronbauera znamená zabývat se divadelní fotografií. Té se totiž věnuje téměř výhradně bezmála již 40 let. Důvodem pro výběr tématu byl můj vlastní zájem o divadelní fotografii. Viktora Kronbauera si velmi vážím jako člověka a neméně jako tuzemské špičky v oboru divadelní fotografie. V této práci bych se ráda soustředila na období digitální tvorby Viktora Kronbauera. A zabývala se jeho přechodem od černobílé filmové fotografie k fotografii digitální – barevné a tím, jak barva ovlivnila jeho tvorbu. V konečné fázi se pak zaměřím na spolupráci s nejdůležitějšími českými režiséry nebo divadly, s nimiž Kronbauer úzce spolupracuje.

Lucie Dvořáková: Viktor Kronbauer a barva v divadelní fotografii (PDF soubor)