Práce

Barbora Kašparová : Daniela Mrázková v roli šéfredaktorky Revue Fotografie

Autor: Barbora Kašparová
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Marek Malůšek
Inventární číslo: Bc - 574/17
Rok: 2017

Práce má za cíl představit osobnost fotografické obce Danielu Mrázkovou s akcentem na její roli šéfredaktorky Revue Fotografie. Neomezuje se ale na pouhé období vedení tohoto bezmála sto stránkového časopisu, který v době pod vedením Mrázkové dosahoval světové úrovně, ale představuje Mrázkovou v širším kontextu jako redaktorku, kdy hovoří také o její publikační činnosti. Dále představuje Mrázkovou nejen v roli kurátorky a recenzentky a vytváří tak ucelený kontext této osobnosti, která se zasloužila o výrazný rozvoj povědomí o české i zahraniční fotografii v tuzemsku i ve světě. Důležitou částí práce je chronologické zmapování vývoje revuí po jeho jednotlivých etapách. Po metodologické stránce práce zahrnuje také narativní rozhovor, který skrze svou autenticitu zachovanou v přepisu přibližuje náturu Daniely Mrázkové a rozvíjí tak představu nejen o faktech, ale přináší i emocionální vklad odrážející Danielu Mrázkovou v roli šéfredaktorky.

Barbora Kašparová: Daniela Mrázková v roli šéfredaktorky Revue Fotografie (PDF soubor)