Práce

doc. Mgr. Josef Moucha : Ing. Jaroslav Krupka (1884–1947)

Autor: Josef Moucha
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Josef Moucha
Oponent: Neuveden
Inventární číslo: Bc-575/17
Rok: 2017

Ing. Jaroslav Krupka (1884–1947) byl jednou z předních osobností amatérského hnutí mezi světovými válkami. Jeho působení bývá spojováno s fotoklubem v Hradci Králové, s Českým klubem fotografů amatérů v Praze a se Svazem československých klubů fotografů amatérů. V ČKFA a ve Svazu zastával vrcholné funkce. Byl ceněným autorem, který slavil úspěchy na mezinárodních salonech v zahraničí, ale i činovníkem, podílejícím se na jejich organizování v Praze. Vynikal v technice bromolejotisku. Jeho fotografie vycházely v časopisech i knihách a sloužily za vzor v diapozitivních přednáškách a v putovních mapových kolekcích. Vedl fotografické kurzy a zabýval se historií prvního českého fotoklubu, ČKFA. Přispíval články do měsíčníku Fotografický obzor, působil v jeho redakční radě a byl porotcem při fotografických soutěžích. Sám se věnoval především vlastivědné fotografii.

Josef Moucha: Ing. Jaroslav Krupka (1884–1947) (PDF soubor)