Práce

Tomáš Zumr : Pravda a lež v české fotografii po r. 1950

Autor: Tomáš Zumr
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Josef Moucha
Inventární číslo: Bc - 579/17
Rok: 2017

Práce je snahou o vhled do problematiky autenticity fotografie. Obsah je rozdělen do dvou oddílů, kde v prvním jde o nastínění problematiky manipulace na pozadí historického přijetí fotografie a v rámci fotografického média jako takového. Druhou část tvoří analýza a porovnání jiných interpretačních rámců fotografie a to zejména ze strany zpravodajství a umění v českém a světovém kontextu.

Tomáš Zumr: Pravda a lež v české fotografii po r. 1950 (PDF soubor)