Práce

Krystína Dvořáková : Autismus ve fotografii

Autor: Krystína Dvořáková
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Jindřich Štreit
Oponent: Jan Dvořák
Inventární číslo: Bc - 580/17
Rok: 2017

Téma Autismus ve fotografii - respektive poruchy autistického spektra ve fotografii. Zaměřuji se na výběr pozoruhodných autorů, kteří se fotografováním autismu smysluplně zabývají. Také toto téma stavím do kontextu společensko-historického a nahlížím na něj z různých úhlů pohledu. A ač jsem si vědoma toho, že to není práce zcela komplexní a téma autismu ve fotografii vyčerpávající, věřím, že je objevná, neboť toto téma nebylo doposud zpracováno.

Krystína Dvořáková: Autismus ve fotografii (PDF soubor)