Práce

Tomek Gola : Módní fotografie v Polsku v 50. letech 20. století

Autor: Tomek Gola
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Jan Brykczynski
Oponent: Štěpánka Stein
Inventární číslo: Bc - 581/17
Rok: 2017

Cílem práce je přiblížit módní fotografii v prvních letech komunismu v Polsku. Pro lepší pochopení tohoto jevu byly popsány sociální a politické podmínky panující v zemi a role módy v každodenním životě. Krátký popis módní fotografie ve světě tvoří pozadí pro prezentaci polské tvorby v této oblasti. Pomocí prostudování tehdejších publikací a rozhovorů se žijícími fotografy aktivními v tomto období směřuji k poznání celého prostředí zapojeného do módní fotografie 50. let v PLR. Grafický návrh dokumentu je inspirován magazínovým stylem těch dnů.

Tomek Gola: Módní fotografie v Polsku v 50. letech 20. století (PDF soubor)