Práce

Lenka Grabicová : Líba Taylor

Autor: Lenka Grabicová
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Josef Moucha
Inventární číslo: Bc - 582/17
Rok: 2017

Cílem této bakalářské práce je přiblížit život a dílo dokumentární fotografky Líby Taylor, o které zatím neexistuje žádná publikace, která by se podobným způsobem snažila zmapovat její rozsáhlou tvorbu. Protože o autorce není v dosavadních publikacích mnoho údajů, vychází téměř všechny informace z osobních rozhovorů s a procházení a třízení jejího fotografického archivu, který doposud neměla sama zpracovaný. Cílem by tedy mělo být vytvoření monografie o dosavadní činnosti této fotografky a zasazení do kontextu české a světové dokumentární fotografie.

Lenka Grabicová: Líba Taylor (PDF soubor)