Práce

Jan Vosýnek : Pozice fotografie v cenách Jindřicha Chalupeckého a Oskára Čepana

Autor: Jan Vosýnek
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Jan Mahr
Oponent: Václav Podestát
Inventární číslo: Bc - 586/17
Rok: 2017

Text je úzce zaměřenou sondou do finálových výběrů Ceny Jindřicha Chalupeckého a Oskára Čepana. Jaká je pozice média fotografie v současném českém a slovenském mladém umění? Zaměřuji se na autory, kteří užívají fotografii jako stěžejní vyjadřovací prostředek své tvorby.

Jan Vosýnek: Pozice fotografie v cenách Jindřicha Chalupeckého a Oskára Čepana (PDF soubor)