Práce

Dominik Bachůrek : Téma otce ve fotografii

Autor: Dominik Bachůrek
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Ondřej Durczak
Inventární číslo: Bc - 587/18
Rok: 2018

Cílem bakalářské práce je vymezit pojem otcovství ve formě fotografie na základě různých pohledů, které toto širší téma pojímá. Ocitl jsem se před dvěma lety v roli otce a v průběhu života jsem si uvědomoval důležitost a význam této role. Zároveň jsem pochopil hlubší vztah mezi mnou a svým otcem. Otevřela se nová rovina vnímaní mezilidských vztahů. Kde jinde by je muž mohl nacházet než právě u svého otce. Od raného dětství je právě on prvním příkladem, jak se muž projevuje. Začal jsem se tedy zajímat o vztahovou rovinu otce a syna, která mě v konečné fázi dovedla k tématu v kontextu fotografie. Práce je rozdělena na čtyři pohledy, v nichž autor využil média fotografie pro zobrazení svého otce.

Dominik Bachůrek: Téma otce ve fotografii (PDF soubor)