Práce

Renata Běčáková : Lidová konzervatoř Ostrava

Autor: Renata Běčáková
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Jindřich Štreit
Oponent: Josef Moucha
Inventární číslo: Bc - 588/18
Rok: 2018

Tato bakalářská práce se zabývá činností pedagogů vyučujících obor výtvarné fotografie na lidové konzervatoři v Ostravě (LKO), jakož i absolventy tohoto oboru, a to od zahájení až do současnosti. Dopisy a elektronickou poštou jsem oslovila všechny žijící pedagogy, a také přes stovku absolventů, které jsem žádala o jejich pohled na výuku na LKO. Snažila jsem se podchytit nejen učební plány a záměry jednotlivých pedagogů, ale i zpětné reakce „hotových“ fotografů. Díky tomu jsem se seznámila se zajímavými lidmi a získala dostatek informaci bývalých absolventů, kteří studovali Lidovou Konzervatoř před desítkami let. Bakalářskou práci jsem postavila na vzpomínkách studentů, kteří jsou ve výsledku tou nejlepší reklamou pro daný obor.

Renata Běčáková: Lidová konzervatoř Ostrava (PDF soubor)