Práce

Krystyna Dul : Cefé Creme Magazine – vznik a vývoj časopisu v Lucembursku

Autor: Krystyna Dul
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Josef Moucha
Inventární číslo: Bc - 589/18
Rok: 2018

Tato práce se věnuje vzniku a vývoji magazínu Café Crème Magazine, sleduje jeho měnící se poslání, formu a tendence v období jeho vycházení od roku 1984 až do 1996. Práce prezentuje průběh institucionalizace a profesionalizace kulturního života v Lucembursku od roku 1980, s důrazem na signifikantní roli Café Crème Magazine v tomto procesu. Práce popisuje také hlavní aktivity asociace Café Crème na poli fotografie od roku 1984 dodnes (květen 2018).

Krystyna Dul: Cefé Creme Magazine – vznik a vývoj časopisu v Lucembursku (PDF soubor)