Práce

Josef Dvořáček : Vizuální kultura Vice magazinu

Autor: Josef Dvořáček
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Štěpánka Stein
Oponent: Jan Dvořák
Inventární číslo: Bc - 590/18
Rok: 2018

Ve své teoretické bakalářské práci se zabývám magazínem VICE, především jeho vizuální kulturou a fenoménem, který ovlivnil velké množství mladých lidí a fotografů. Rád bych pops al celý proces od vzniku časopisu až po současnost, kdy se rožšíři l i do dalších poboček po světe a našel uplatnění v digitálním světe, společně s rozvojem technologií.

Josef Dvořáček: Vizuální kultura Vice magazinu (PDF soubor)