Práce

Michaela Džurná : Adam Holý

Autor: Michaela Džurná
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Štěpánka Stein
Oponent: Jan Dvořák
Inventární číslo: Bc - 591/18
Rok: 2018

Cieľom tejto práce je popísať, chronologicky zoradiť a predstaviť všetky aspekty tvorby Adama Holého. Jeho prístup k fotografií a tiež jeho osobnosť, ktorá je pre jeho tvorbu dôležitým podkladom. Vďaka rozhovorom s ľudmi, s ktorými spolupracoval sa dozvedieť spôsob ich spolupráce a dôvody k ich nadviazaniu. A tiež ukázať, aké dôležité a prirodzené bolo pre Adama Holého fotografovanie. Kľúčové slová: Adam Holý, osobnosť, vyhranenosť, precíznosť, intuitívnosť, hravosť, symbolika, animálnosť, naturistická fotografia, krajina, mystika, voľná tvorba, zakázka s autorským presahom. Tvorba Adama Holého je v českej fotografii vizuálne jedinečná. Jeho fotografie sú bezprostredné a zachytávajú jeho osobný život aj úvahy nad podstatou vecí a koreňmi ľudstva. Intímne fotografie vzťahov striedajú zakázky, kde hľadá cestu, ktorá súhlasí s jeho vizualitou. Experimentuje so svetlom, nekompromisne sa dostáva modelu pod kožu, až kým ho nevyžmýka do poslednej kvapky. Pracuje intuitívne a kreatívne. V snímkach hľadá prirodzenosť. Systematicky pracuje s náhodou. Proces fotenia je performance, ktorú Adam Holý diriguje. Počas štúdia sa venuje dokumentu, zátišiu a krajine. Neskôr prechádza k portétu a zakázkovej fotografii s presahmi do autorstva. Jeho obrovskou fascináciou je ženské telo. Akt je v jeho tvorbe zastúpeny v niekoľkých podobách. Erotický maskulínny pohľad a krehký romantický sa prelínajú. Jeho tvorba osciluje na hrane vysokého a nízkého umenia. Pre českú komerčnú tvorbu je Adam Holý silná osobnosť, ktorá sa urputne snažila vniesť aj do tejto sféry hĺbku. Intuitívny prístup, obrovská skúsenosť, technická precíznosť a živelnosť sa odrážajú v každej fotografii, ktorú vygeneroval.

Michaela Džurná: Adam Holý (PDF soubor)