Práce

Natalia Mikolajczuk : Encyklopedické tendence a katalogizace reality v projektech současných fotografů

Autor: Natalia Mikolajczuk
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Ondřej Durczak
Inventární číslo: Bc - 592/18
Rok: 2018

Má teoretická bakalářská práce představuje pokus analyzovat současné fotografické projekty operující s formou katalogu nebo s jazykem vizuální encyklopedie. Snažím se v ní rozlišit druhy takovýchto projektů, analyzovat metody jejich realizace a prezentace. Při zkoumání tohoto fenoménu v pracích polských a zahraničních fotografů se snažím najít odpověď na otázku – v čem spočívá síla působení takovýchto realizací a jaké sdělení o současné sociální, politické a kulturní realitě zanechávají

Natalia Mikolajczuk: Encyklopedické tendence a katalogizace reality v projektech současných fotografů (PDF soubor)