Práce

Jerzy Piatek : Vliv tvorby Zofie Rydet na současnou polskou fotografii po roce 2000

Autor: Jerzy Piatek
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Josef Moucha
Inventární číslo: Bc - 593/18
Rok: 2018

V této bakalářské práci jsem analyzoval vliv tvorby Zofie Rydet, především cyklu „Sociologický zápis“, opus vitae umělkyně, na nejnovější fotografii v Polsku s obzvláštním zohledněním nového polského fotografického dokumentu po roce 2000. Souvislosti mezi „Zápisem“ a pracemi současných dokumentárních fotografů jsem předvedl na širším historickém a kritickém pozadí, zohlednil jsem přitom biografii Zofie Rydet, recepci její tvorby v Polsku, historii polské dokumentární fotografie 20. století, jevy mající význam pro rozvoj dokumentu v novém století (rozvoj fotografického školství v Polsku, vliv Institutu tvůrčí fotografie v Opavě, sociální a politické změny). Vyvrcholením práce je kritická analýza vybraných osmnácti současných fotografických projektů z hlediska vazeb s tvorbou Zofie Rydet.

Jerzy Piatek: Vliv tvorby Zofie Rydet na současnou polskou fotografii po roce 2000 (PDF soubor)