Práce

Hubert Worobiej : Vizuální propaganda na příkladu trybuny ludu v letech 1948 - 1950

Autor: Hubert Worobiej
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Rafał Milach
Oponent: Tomáš Pospěch
Inventární číslo: Bc - 596/18
Rok: 2018

Cílem této práce je přiblížit pojem propaganda, mechanismy používané komunistickou propagandou a tendence v oblasti vizuální propagandy používané na stránkách tiskového orgánu Polské sjednocené dělnické strany v letech 1948-1950. Práce představuje příklady ilustrativních fotografií, které si propagaci zasloužily největší měrou, z hlediska komunistických úřadů, zachycující události, svátky a jevy nastávající jak v polské ekonomice a společnosti, tak i v mezinárodních vztazích, včetně kapitalistických zemí. Z výše uvedené analýzy vystupuje obraz bipolárního světa: socialistických států pečujících o společnost a milujících mír, a vykořisťování a vysávání vlastních obyvatel se věnující kapitalistické státy toužící po válce a směřující k ekonomickému kolapsu.

Hubert Worobiej: Vizuální propaganda na příkladu trybuny ludu v letech 1948 - 1950 (PDF soubor)