Práce

Marta Berens : Vztah matky s dcerou v očích ženských fotografů

Autor: Marta Berens
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Rafał Milach
Oponent: Dita Pepe
Inventární číslo: Bc - 597/18
Rok: 2018

Ve své bakalářské diplomové práci bych chtěla představit tvorbu ženfotografek, jejíchž tvorba je mi blízká. Sally Mannová, Anna Grzelewska, Marilène Coolens – ženy, umělkyně, ale především – matky, které ve svých projektech fotografovaly své dcery, nebo lépe řečeno spolupracovaly se svými dcerami při utváření jejích vlastních světů, během kterého dokumentovaly představy a vzpomínky svých dcer.

Marta Berens: Vztah matky s dcerou v očích ženských fotografů (PDF soubor)