Práce

Maciej Gapinski : Fotografie jako nástroj společenského nátlaku na příkladu archivu Institutu paměti národa

Autor: Maciej Gapinski
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Rafał Milach
Oponent: Karel Poneš
Inventární číslo: Bc - 599/18
Rok: 2018

Cílem této práce je popsat, jak byla fotografie využívána pro sledování, represe a sledování obyvatelstva. Pro ilustraci těchto metod se budu opírat o fotografie z archivů polského Ústavu paměti národa, které mapují činnost Bezpečnostní služby (polská obdoba československé Státní bezpečnosti), a o moderní metody získávání obrazu bez vědomí pozorovaných. Zejména se zaměřím na fotografie operačního Oddělení B Bezpečnostní služby (organizační složka BS, která se zabývala sledováním), na techniky získání fotografických materiálů běžným či skrytým způsobem a na estetiku těchto fotografií s odkazem na kánon současné fotografie.

Maciej Gapinski: Fotografie jako nástroj společenského nátlaku na příkladu archivu Institutu paměti národa (PDF soubor)