Práce

Dominika Gesicka : Fotografie z Arktidy na vybraných příkladech

Autor: Dominika Gesicka
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Josef Moucha
Inventární číslo: Bc - 600/18
Rok: 2018

CÍLEM TÉTO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE JE UKÁZAT VYBRANÉ PŘÍKLADY FOTOGRAFICKÝCH PROJEKTŮ VZNIKLÝCH V REGIONU ARKTIDY. PRÁCE POPISUJE PŘÍKLADY POUŽITÍ FOTOGRAFIE BĚHEM PRVNÍCH POLÁRNÍCH EXPEDIC, FOTOGRAFICKÉ PROJEKTY ZACHYCUJÍCÍ DENNÍ ŽIVOT V ARKTIDĚ, PŘÍKLADY OSOBNÍCH I SOCIÁLNÍCH DOKUMENTŮ A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ I UKÁZKU KONCEPTUÁLNÍCH DĚL UMĚLCŮ INSPIROVANÝCH ARKTIDOU.

Dominika Gesicka: Fotografie z Arktidy na vybraných příkladech (PDF soubor)