Práce

Jana Gombiková : Filip Vančo

Autor: Jana Gombiková
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Tomáš Pospěch
Oponent: Josef Moucha
Inventární číslo: Bc - 601/18
Rok: 2018

Táto bakalárska práca mapuje pôsobenie fotografa, kurátora, galeristu a vydavateľa Filipa Vanča na slovenskej fotografickej scéne. Obsahuje jeho fotografické práce, popisuje jeho pedagogické pôsobenie na Škole umeleckých remesiel Josefa Vydru a Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Zaoberá sa činnosťou galérie Photoport a popisuje Vančovu vydavateľskú činnosť - časopisy Park a Port no.21, a knižné edície Osobosti slovenskej fotografie a Súčasné umenie.

Jana Gombiková: Filip Vančo (PDF soubor)