Práce

Jana Habalová : Časopis FOTO

Autor: Jana Habalová
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Josef Moucha
Inventární číslo: Bc - 603/18
Rok: 2018

Bakalářská práce zachycuje všeobecný přehled vývoje fotografických časopisů v Čechách a podává charakteristiku obecné struktury fotografického časopisu. Podrobně se věnuje historii vzniku časopisu FOTO, jeho vývoji v čase, grafickému designu časopisu a jeho proměnám. Zabývá se také vlastní strukturou časopisu FOTO, periodicitou a cenou, financováním a způsoby distribuce. V práci je prezentován obsah a vizuální vzhled jednotlivých čísel. Přílohu práce tvoří rozhovory s jednotlivými tvůrci i spolupracovníky a kritická hodnocení a názory na úroveň a úlohu časopisu od osobností z oblasti kultury a umění. V současnosti je na časopis FOTO nahlíženo jako na hodnotný umělecký fotografický časopis, který je vhodné uchovat pro další generace, aby nadále posloužil k vytříbení kulturního i uměleckého pohledu celé masy čtenářů i odborníků.

Jana Habalová: Časopis FOTO (PDF soubor)