Práce

Michal Matoušek : Časopis – Magazine, IMAGO

Autor: Michal Matoušek
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Vladimír Birgus
Oponent: Josef Moucha
Inventární číslo: Bc - 606/18
Rok: 2018

Fotografický časopis IMAGO vydávalo v letech 1995 až 2010 sdružení FOTOFO v Bratislavě z iniciativy Václava Macka. Časopis vycházel v angličtině dvakrát za rok a jeho posláním byla „propagace“ fotografické kultury zemí střední a východní Evropy na „západě“. V úvodu práce se věnuji vydávání fotografických časopisů na území České a Slovenské republiky a časopisu European Photography jako rámci pro časopis IMAGO. Dále popisuji historii časopisu včetně finanční a distribuční stránky, analyzuji jeho zastoupení v knihovnách a věnuji se jeho formální úpravě, zejména z grafického a jazykového hlediska. Středem práce je analýza obsahu všech čísel časopisu a jeho zpracování do řady tabelárních přehledů, které jsou uvedeny v příloze a určeny zejména zahraničním čtenářům. V práci se věnuji všem redaktorům časopisu, její součástí jsou rovněž autentické vzpomínky klíčových aktérů a čtenářské obce.

Michal Matoušek: Časopis – Magazine, IMAGO (PDF soubor)