Práce

Pawel Starzec : Krajina jako vypravěč

Autor: Pawel Starzec
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Jan Brykczynski
Oponent: Jan Dvořák
Inventární číslo: Bc - 610/18
Rok: 2018

Předmětem této teoretické práce je zhodnocení vlivu hnutí Nové Topografie na moderní dokumentární fotografie. Tato bakalářská práce analyzuje současné projevy dokumentární fotografie, které čerpají jak estetickou, tak teoretickou inspiraci z originálních přístupův New Topographics a Deadpan, se zaměřením na to, jak jsou tyto principy reinterpretovány a používány v narativní fotografii současné doby.

Pawel Starzec: Krajina jako vypravěč (PDF soubor)