Práce

David Váňa : Portrétní fotografie v současných tištěných médiích

Autor: David Váňa
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Štěpánka Stein
Oponent: Jan Dvořák
Inventární číslo: Bc - 611/18
Rok: 2018

Zachycení podoby člověka a prostředí ve kterém se pohybuje, provází lidstvo od jeho počátků. Od jeskyních maleb v různých částech světa, přes malířské umění až po vynález fotografie. Tato práce se věnuje právě fotografii a její konkrétní disciplíně - portrétní fotografii. Na základě mého výzkumu a na základě série pěti rozhovorů s vybranými fotografy a editorem nakladatelství Economia se snažím nalézt polohu současné portrétní fotografie ve vztahu k tištěným médiím. Abych byl schopen důsledně a plasticky popsat celý proces jak portrét vzniká, jeho úskalí a jak ho jednotliví oslovení fotografové chápou, vracím se v této práci k úplnému počátku fotografie, respektive k jejímu vzniku. Velmi důležitou částí této práce, jsou autorské rozhovory, ze kterých v průběhu cituji a které jsou v celém svém přepisu přiloženy.

David Váňa: Portrétní fotografie v současných tištěných médiích (PDF soubor)