Práce

Maciej Zych : Synchrodogs, Monografie

Autor: Maciej Zych
Teoretická bakalářská práce
Vedoucí: Rafał Milach
Oponent: Dita Pepe
Inventární číslo: Bc - 613/18
Rok: 2018

Tato práce se zabývá vývojem dosavadního díla ukrajinského fotografického dua Synchrodogs. Analyzuji nejdůležitější projekty v oblasti autorské i komerční fotografie. Snažím se rozdělit do co nejmenších částí jejich charakteristický vizuální jazyk. Umisťuji Synchrodogs do kontextu současné ukrajinské fotografie. Ukazuji vývoj jejich práce po formální i obsahové stránce a zdůrazňuji rozpor mezi čistě estetickou hodnotou jejich umění a zapojením obou umělců do sociálních médií během krize na Ukrajině v letech 2013 a 2014. Konfrontuji také jejich autorské projekty s filosofickými proudy, které se věnují stavu současného člověka.

Maciej Zych: Synchrodogs, Monografie (PDF soubor)